Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Joodse gemeente te Bussum. In het kort geef ik U hierbij een overzicht van de belangrijkste wetenswaardigheden. 

Het verzorgingsgebied van de Joodse Gemeente omvat niet alleen de burgerlijke gemeente Bussum, maar strekt zich ook uit over de plaatsen Naarden, Huizen, Blaricum en Weesp. Recent is besloten met de Joodse gemeente Hilversum een samenwerking tot stand te brengen die op termijn in een fusie zal uitmonden. Het bereik van de gemeente Hilversum omvatte ook de gemeenten Laren, 's Graveland, Kortenhoef en Loosdrecht. Door deze bundeling is er nu een traditioneel Joodse gemeente voor het hele Gooi ontstaan.

Wij zijn een "full service" Gemeente; dat betekent dat wij op eigen kracht alle taken voor onze rekening kunnen nemen. In concreto betekent dat, dat wij een eigen voorganger in dienst hebben die de diensten verzorgt gedurende het gehele jaar. Onze voorganger is ook bevoegd om bij begrafenissen de dienst te leiden. Als onderdeel van het NIK en heeft onze gemeente (kehilla) een orthodoxe grondslag. Dat heeft consequenties voor het toelatingsbeleid, hiervoor is een rabbinale verklaring van jood-zijn vereist. Ook bij het gebruik van de keuken in ons gebouw hanteren we strikt de kashroet gebruiken. Een aantal van onze vrouwelijke leden genieten het vertrouwen van het rabbinaat om als sjomer te mogen optreden.

Graag nodig ik U uit om nader met ons te komen kennismaken. Op deze website zijn een aantal aspecten verder uitgewerkt. Uiteraard kunnen wij dieper ingaan op vragen die bij U opkomen na het lezen van deze inleiding en wij nodigen U graag uit hiervoor contact met ons op te nemen via het contact formulier, via de email info@NIG-Bussum.nl of via telefoon nummer 035-6914882.

 

Paul Joseph, voorzitter

 

Namens het bestuur