Nederlands Israelitische Gemeente Bussum

De Joodse Gemeente Bussum is, in tegenstelling tot de meeste Joodse Gemeenten in Nederland, een nog “jonge” gemeente. De stichting ervan vond plaats in 1917. Lang daarvoor, midden 18e eeuw, was er al een Sefardische Joodse Gemeente in Naarden. Naarmate de verbindingen met het Gooi beter werden, mede naar aanleiding van de aanleg van de spoorverbinding Amsterdam – Amersfoort, kwamen er meer Amsterdammers in het Gooi wonen. Onder hen waren ook een aantal Joden.

Deze laatste categorie ging veelal in Bussum wonen en in tegenstelling tot twee eeuwen daarvoor, waren dit meestal Askenasische Joden, die zich niet zo thuis voelden in een Sefardische omgevingen en die ook de afstand naar Naarden te groot vonden. Rond 1917 besloten zij een eigen Gemeente te stichten. Op Shabbat werden in pension “Gans” de diensten gehouden. Omstreeks 1919 trokken zij in een eigen sjoelgebouw aan de Hoogeweg, dat al spoedig te klein werd.

Bar- en bath mitswa
De Joodse Gemeente Bussum biedt diverse begeleidingsmogelijkheden voor jongens en meisjes die bar of bath mitswa willen worden in onze synagoge. Ouders dienen tijdig contact met de gemeente op te nemen zodat we de mogelijkheden kunnen uitleggen aangezien de voorbereiding aanzienlijk tijd in beslag zal nemen.
Choepa
Indien u wilt trouwen kan dat heel goed in de gezellige en informele synagoge van de Joodse Gemeente Bussum.
Overlijden
Leden van onze gemeente kunnen begraven worden op onze begraafplaats aan de Brediusweg in Bussum. In geval van overlijden dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen zodat we veel van uw zorgen uit handen kunnen nemen.
Jeugd & Jongeren
Onze jeugd is onze toekomst daarom besteed de Joodse Gemeente Bussum veel aandacht aan gezinnen, jeugd en jongeren. Wij bieden daarom organiseren/bieden we onder andere de volgende activiteiten/diensten aan:

Joodse lessen: Elke week zijn er voor kinderen vanaf 5 jaar Joodse lessen. Bij deze lessen wordt gebruikt gemaakt van het door het NIK ontwikkelde leerprogramma JELED dat verschillende instap niveaus kent. Jongens en meisjes kunnen tevens begeleiding krijgen voor hun bar / bath mitswa.

Activiteiten rondom de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen. Voorbeelden hiervan zijn de kinderseider, onze feestelijke channoeka en poerim vieringen.
Kinder-/speelkamer
De Joodse gemeente beschikt sinds kort over een speciaal ingerichte speelkamer. Kinderen kunnen gebruik maken van diverse joodse spelletjes en boeken, een computer, enzovoort zodat zij gedurende diensten ongestoord kunnen spelen.